இடவசதி

பெயர்முகவரிமைல்கல்கருத்துதொலைபேசி எண்இடவசதிஅளவுஉணவுவிலைதூரம்
திரு கிங்ஸ்லி780, குருநாகல் சாலை, துல்லிரியகலர் லின்க் அட்வர்டைசிங் அருகில்இரண்டு நபர்கள் ஒவ்வொரு அறையிலும் தங்கலாம்அறைகள்பேச்சுவார்த்தைக்குட்பட்டது
பேச்சுவார்த்தைக்குட்பட்டதுபராக்கிரமக, துல்லிரியதுல்லிரிய தபால் அலுவலகம் அருகில்இரண்டு நபர்கள் ஒவ்வொரு அறையிலும் தங்கலாம்அறைகள்இல்லை
திருமதி. கல்யாணாதிபராக்கிரமக, துல்லிரியகர்பானே பாஸ், துல்லிரிய"இரண்டு நபர்கள் ஒவ்வொரு அறையிலும் தங்கலாம். ஜோடிகளுக்கு ஏற்றது இல்லை"அறைகள்இல்லை
திரு. திலக் சந்திரரத்னஉனுவல, துல்லிரியபள்ளி சாலை, உனுவலஇரண்டு நபர்கள் ஒவ்வொரு அறையிலும் தங்கலாம்அறைகள்பேச்சுவார்த்தைக்குட்பட்டது
திரு சுதேஷ்பராக்கிரமக, துல்லிரியதுல்லிரிய தபால் அலுவலகம் அருகில்இரண்டு நபர்கள் ஒவ்வொரு அறையிலும் தங்கலாம்அறைகள்பேச்சுவார்த்தைக்குட்பட்டது
திருமதி ரஸிகாபுவக் வாட்டாபுவக் வாட்டா அருகில்இரண்டு நபர்கள் ஒவ்வொரு அறையிலும் தங்கலாம்அறைகள்சாப்பாடுகளுடன் வருகிறது