தொடர்பு நபரை

முகவரி: MAS வெப்ரிக் பார்க் மாலிமா, குருநாகல சாலை, துல்லிரிய

தொலைபேசி: +94 77 990 46 46

மின்னஞ்சல் : malima@masholdings.com

 
MAS அதீனா நயன ஜினதாசா 0772992540 Nayanaj@masholdings.com
MAS வெப்ரிக் பார்க் நயன ஜினதாசா 0772992540 Nayanaj@masholdings.com
MAS ன்டிமட் துருலி சண்டிமால் அலெக்ஸாண்டார் 0773799629 chandimala@masholdings.com
MAS வெப்ரிக் கிரிடா மெத்லிய Madushan Thiwanka 0773751992 thivankah@masholdings.com
MAS வெப்ரிக் மட்ரிக் துஷந்த சஞ்சீவ 0771162658 dushanthaS@masholdings.com
BAM Knitting (தனியார் வரையறுக்கப்பட்ட நிறுவனம்) சலானி மெனூஷா 0766633612 hrd.bamk@bamholdings.com
டெக்ட்பிறின்ட் லங்கா (தனியார் வரையறுக்கப்பட்ட நிறுவனம்) Shashiprabha Lakshani 0770061759 shashiprabhaL@textprintlanka.com
டிரிசல் வெப்ரிக் (தனியார் வரையறுக்கப்பட்ட நிறுவனம்) Udara Wijerathne 0778833673 udarawi@trischel.com
அட்வான்டிச் 3PL பிலச் சனத் அப்பொன்சோ 0773033561 Sanath.Aponso@advantis.world
MAS கிரிடா லினியா AITC கமல் கோதிதுக்கு 0779153351 kamalko@masholdings.com

தொடர்பு விபரங்கள் - வசதிகள் மற்றும் சேவைகள்

 
வசதி அல்லது சேவை தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய நபர் சேவை வழங்குனர மின்னஞ்சல்  தொலைபேசி இலக்கம
உணவு சேவைகள் Lakmini Sumsara Super Serv mfpsisilalanka@gmail.com 035-4935340
அவசர சேவைகள் Perera/Tharidu St john ambulance 076-7772955
விளையாட்டுக்கள் Chanaka Gunarathna MAS Athena Chanakagur@masholdings.com 076-4185937
ஊடற்பயிற்சி கூடம் Chanaka Gunarathna MAS Athena Chanakagur@masholdings.com 076-4185938
நீச்சல் தடாகம் Chanaka Gunarathna MAS Athena Chanakagur@masholdings.com 076-4185939