முகவரி : MAS வெப்ரிக் பார்க் மாலிமா, குருநாகல சாலை, துல்லிரிய

தொலைபேசி : +94 77 990 46 46

மின்னஞ்சல் : malima@masholdings.com